Har du præcise målinger af den organisatoriske sammenhængskraft? 

, ,
Vores services

Hvad er Joint Action?

Joint Action udvikler og tilbyder analytiske og dialogiske praksis-værktøjer til kortlægning, udvikling og styring
af offentlige organisationers evne til tværgående samarbejde omkring udsatte borgergrupper.

Joint Action har udviklet metoden Relationel Kapacitet som er et udtryk for den organisatoriske sammenhængskraft.

Læs mere om vores produkter nedenfor:

Relationel Kapacitet er evnen til at skabe produktive samarbejdsrelationer rundt om komplekse og dynamiske, tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver, når og hvor behovet opstår.