Til , der vil lykkes
med deres sammenhængende indsatser

“Vi har fat i noget af det, som vi har manglet i årevis. Vi har hidtil målt internt i søljer, arbejdsmiljø, lokalt set. Nu kan vi rent faktisk måle og dokumentere, hvor dygtige vi er til at samarbejde om opgaven.”

Charlotte Veilskov, Børn- og Kulturdirektør, Haderslev Kommune
Hvad er Joint Action Analytics?

Vi hjælper organisationer med at løse deres komplekse tværgående udfordringer

Joint Action Analytics måler kvaliteten af samarbejdet på ledelses-, medarbejder-, & sagsniveau. I får data, der anviser, hvor samarbejdet ikke er produktivt, og metoder til at løfte samarbejdskvaliteten.

 
1

Overblik og indsigt

Med Joint Action Analytics får I både overblik over styrker og udfordringer i organisationens samarbejdskvalitet, og indsigt i hvad der kendetegner de udfordringer, der skal håndteres.

 
2

Et nyt sprog

En fælles erkendelse af styrker og svagheder er forudsætningen for at arbejde med Relationel Kapacitet. Som resultat får I et nyt og fælles sprog til at tale om og handle på det tværgående samarbejde.

 
3

Et fælles projekt

Med et fælles overblik, en fælles erkendelse og et nyt sprog bliver samarbejdskvaliteten et fælles projekt for alle involverede. Det bidrager til, at lederne holder fokus på de opgaver, der skal løses i fællesskab.

 
4

Nyt handlingsrum

Opgaver, der skal løses i fællesskab på tværs af organisatoriske og faglige grænser, er ofte meget komplekse, da ansvaret er fordelt på mange hænder. Fælles fokus på en kompleks opgave åbner for en innovativ kultur, hvor processer og løsninger findes i nye handlingsrum.

Uforpligtende demonstration

Book en uforpligtende demonstration med en af vores konsulenter

Den bedste måde at vurdere Joint Action Analytics er ved selvsyn. Book en tid med en af vores dygtige konsulenter, der vil demonstrere hvordan Joint Action Analytics fungerer. Vi tager udgangspunkt i jeres situation og finder i fællesskab ud af, hvordan I kan styrke den sammenhængende opgaveløsning hos jer.