En sammenhængende og løsningsorienteret

Joint Action Analytics er et evidensbaseret analyseværktøj, der giver præcis data på den tværgående ledelses- og samarbejdskvalitet og anviser hvor, samarbejdet bør forbedres.


”Der er blevet talt rigtig meget om tværfaglighed. Men med målingerne har vi virkelig fået syn for, hvor meget relationer betyder for arbejdet. Nu kan vi mere end bare snakke om det.” Gitte Eskesen, Social og Handicapchef i Varde Kommune
Direktør, Jacob Storch, giver en demonstration af Joint Action Analytics
Se hvordan Joint Action Analytics virker

Book en uforpligtende demonstration

Book en tid med en af vores dygtige konsulenter og se, hvordan I skaber sammenhæng og arbejder løsningsorienteret med Joint Action Analytics.

Processen i Joint Action Analytics

Joint Action Analytics i praksis

Joint Action Analytics er udviklet til at skabe overblik der, hvor kompleksiteten er størst. Analyserne angiver helt præcist, hvor og hvordan vi skal udvikle samarbejdet for at få produktive og innovative løsninger.

 
1

Overblik

Med en analyse af samarbejdsrelationerne omkring en given opgave bliver det synligt, hvor samarbejdet i organisationen fungerer, og hvor der er udfordringer i samarbejdet. Første skridt er at afklare hvilke fagfunktioner, der er involveret, og dernæst hvilke samarbejdsrelationer, der er afgørende for at lykkes med opgaveløsningen.

 
2

Et nyt sprog

Et fælles overblik over, hvor der er styrker og hvor der er udfordringer i samarbejdet, skaber betingelserne for at tale om det, der ellers kan være svært at tale om. Når I afdækker og analyserer samarbejdsrelationerne omkring en fælles opgave, får I mulighed for at forholde jer til de konkrete udfordringer i fællesskab.

 
3

Fælles strategi

Et overblik over samarbejdsudfordringerne bidrager til, at lederne holder fokus på at lykkes med de fælles opgaver. Analyserne giver mulighed for, at man på strategisk niveau kan fastholde fokus og overblik, samtidig med at man målretter processer blandt frontlinje-ledere og medarbejdere, der vil sikre sammenhæng i indsatserne.

 
4

Fælles handlemuligheder

Flere ledere peger på, at principperne i relationel kapacitet, sammen med analysen, giver et konkret fælles handlingsgrundlag. Joint Action Analytics genererer et let tilgængeligt datasæt, der viser, hvordan de involverede fagfunktioner har vurderet kvaliteten af samarbejdsrelationerne. Og netop denne form for let-forståelig data er vigtig for at kunne handle fokuseret og konstruktivt.

 
5

Ændrede lederroller

En meget vigtig del af arbejdet med relationel kapacitet, handler om ledelsesopgaven. I langt de fleste organisationer er ledelsesfokus præget af en mangeårig monofaglig specialisering og dygtiggørelse. Det er en naturlig konsekvens af søjleopdelte organisationer. Et øget fokus på de tværgående processer, er samtidig et øget fokus på tværgående ledelseskompetencer.

 
6

Organisatorisk kvalitet

Den interne måling i søjlerne på samarbejde, ledelse og arbejdsmiljø bidrager til at mindske fokus på det der går på tværs af søjlerne – og dermed på de sammenhængende indsatser. Samtidig ved vi, at arbejdsglæde – eller særligt stress og udbrændthed (fra bl.a. forskningen i relationel koordinering) – er tæt forbundet med at lykkes med de mere komplekse faglige opgaver.

Vores ydelser

Læs mere om, hvilke ydelser vi tilbyder

Kunder


Udtalelser

Hør hvad andre har sagt om effekten af Joint Action Analytics

Book en demonstration

Få en personlig demonstration – uforpligtende og gratis.

Reservér en tid med en af vores konsulenter og få indsigt i, hvordan Joint Action Analytics kan bruges ved jer