• Hvad er Relationel Kapacitet?

Hvad er Relationel Kapacitet?

Af Carsten Hornstrup

Direktør - Partner - Chefkonsulent
Relationel Kapacitet er evnen til at skabe et stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af formelle hierarkier.

Kort sagt: Relationel Kapacitet

Kort fortalt handler relationel kapacitet om evnen til at skabe et stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af formelle hierarkier – og om en stærk sammenhængende ledelsesindsats, både horisontalt på tværs af organisatoriske søjler og vertikalt, på tværs af ledelseshierarkiet. Det er den form for samarbejde, der skaber:

  1. En høj grad af kvalitet og effektivitet ift. de mest komplekse og omkostningsfulde arbejdsprocesser
  2. Motivation til at tage aktiv del i og ansvar for strategiske ledelsesinitiativer 
  3. En høj grad af forandringsevne – evnen til at håndtere planlagte og uplanlagte forandringer på en kompetent måde
  4. Forudsætningerne for mere agile og innovative organisationer

Vi bruger et specialdesignet analyseværktøj, Joint Action Analytics, til at skabe et overblik over den relationelle kapacitet. Det er en meget effektiv måde at skabe overblik over ellers meget komplekse arbejdsprocesser – der, hvor man er allermest afhængig af et stærk samspil mellem de professionelle.

Ved hjælp af analysen kan vi i første omgang spørge alle involverede, hvordan de oplever samspillet med relevante grupper af kolleger. Med en behandling af analysen kan vi se, hvor der konkret er de største udfordringer. Samtidig kan vi også se, om udfordringerne handler om manglende respekt, manglende viden om andres opgaver, manglende evne til at finde gode løsninger på nye udfordringer eller om der er udfordringer med evnen til at løse de problemer, der opstår.

At sikre kvaliteten

Den vigtigste og mest udfordrende opgave når det gælder om at udvikle den relationelle kapacitet, handler om at sikre kvaliteten i samarbejdet horisontalt på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler blandt både ledere og medarbejdere. Vi har organisationer, der i mange generationer har udviklet stærke søjler, der primært er designet til at sikre sammenhængskraft top-down. Ud over den manglende tradition for tværgående samarbejde, kræver en stærk horisontal integration også, at man på alle niveauer, både som medarbejder og som leder, udvikler evnen til at tage ansvar på de områder, hvor ingen alene har ansvaret eller mulighederne for at håndtere udfordringerne. Hvis det skal lykkes, kræver det derfor, at den enkelte leder og medarbejder, er villige til at tage ansvar, selv om de ikke har formelle, faglige eller organisatoriske beføjelser.

Ledelsesprocesserne

En anden vigtig udfordring handler om ledelsesprocesserne vertikalt – på tværs af ledelseslagene og mellem ledere og medarbejdere. Det er også en vigtig dimension, både når det gælder om evnen til at eksekvere og implementere strategiske forandringstiltag, og i helt særlig grad når det gælder om at sikre, at mindre populær viden, erfaringer og feedback finder vej ’op’ i systemet. Selv om en stærk vertikal sammenhængskraft burde være en helt naturlig del af en moderne organisation, er det mange steder meget langt fra tilfældet. Det skyldes i vores optik først og fremmest, at der i alt for høj grad er fokus på top-down processerne, og at der i alt for høj grad er en forventning om, at der næsten er en automatik i eksekvering. Ofte har selv top-down processerne ikke den kvalitet de burde have, bl.a. fordi relationerne i ledelseskæden ikke har den kvalitet, som en stærk implementeringskraft kræver.


FÅ DE SENESTE NYHEDER

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail vil du være sikker på at modtage vores nyeste cases og artikler. Nyhedsbrevet består af tekster og videoer. I øjeblikket kan du forvente en nyhedsmail per måned.