• Hvad er Joint Action Analytics?

Hvad er Joint Action Analytics?

Af

  AF JACOB STROCH Når I vil lykkes med det tværfaglige samarbejde Joint Action Analytics er et analyseværktøj, som giver et indblik i kvaliteten af det tværgående samarbejde, som opstår ved komplekse opgaver. Det kalder vi Relationel Kapacitet, og det starter med ledelse. Nedenfor kan du læse om, hvordan et forløb med Joint Action Analytics foregår. […]...

  AF JACOB STROCH

  Når I vil lykkes med det tværfaglige samarbejde

  Joint Action Analytics er et analyseværktøj, som giver et indblik i kvaliteten af det tværgående samarbejde, som opstår ved komplekse opgaver. Det kalder vi Relationel Kapacitet, og det starter med ledelse. Nedenfor kan du læse om, hvordan et forløb med Joint Action Analytics foregår.

  Overblik & Indsigt

  Med Joint Action Analytics får I skabt en fælles erkendelse af, hvor samarbejdet i organisationen fungerer godt og et overblik over, hvor udfordringerne er og, hvad de går ud på. 

  Tværgående samarbejde er et strategisk tema i de fleste større organisationer. Men det er de færreste, som har et helt og klart billede af den fulde kompleksitet, som tværgående indsatser udgør. Ét er, at den enkelte leder og afdeling har et blik for, hvem de samarbejder med om komplekse fælles opgaver på tværs af strukturer og siloer. Noget andet er at få et samlet overblik over alle de gensidige relationer, der er mellem afdelingerne. Vi ved fra mange års udviklingsarbejde, at første skridt mod bedre præstationer går gennem etablering af det fulde overblik, så ledere og medarbejdere kan erkende den kompleksitet de selv er en del af samt skabe grundlag for seriøse samtaler på tværs af funktioner om; den gensidig afhængighed i den organisatoriske opgaveløsning, behovet for øget kendskab og forståelse af hinandens opgaver og faglighed, samarbejdets betingelser og vilkår samt evnen til at løse de problemer og udfordringer som løbende opstår.

  Joint Action Analytics er designet til netop at skabe det fulde overblik over relationer på tværs af organisationen og tilbyder en evidensbaseret analyse af samarbejdsrelationernes kvalitet. Med vores netværksanalyser er overblikket blevet nemmere at opnå, end nogensinde før. Kombineret med evaluering af ledelsens evne til at gå foran, involvere medarbejderne i vigtige beslutninger, skabe mening og sikre stærke tværorganisatoriske relationer skabes et unikt afsæt for målrettede interventioner, der hvor udfordringerne er størst samt opsamling af ’best practice’ til inspiration til generel praksis.

  Vi ved fra forskning, at netop forholdet mellem kvaliteten af samarbejdet i tværgående opgaveløsning og præstationer i form af effektivitet og kvalitet i leverancen er signifikant i en grad, der gør ledelse af de tværgående indsatser til den enkeltstående mest kritiske indsats at lykkes med i moderne organisation.

  Et Nyt Sprog

  Den fælles erkendelse og overblik skaber betingelserne for Relationel Kapacitet. Som resultat får I et nyt og fælles sprog til at tale om og handle på det tværgående samarbejde.

  Afsættet for effektiv kommunikation og samarbejde er et fælles sprog, om de processer og forhold, der påvirker opgaveløsningen. Nok kan alle tale om samarbejdet i tværgående opgaveløsninger, men færre har et sprog om de vigtige underliggende temaer som påvirker samarbejdets og opgaveløsningens kvalitet. Med Joint Action Analytics tilbydes organisationen et fælles sprog og fælles begreber som vi fra forskningen ved påvirker netop kvaliteten af samarbejdet og opgaveløsningen.

  Med et fælles sprog skabes et stærkere organisatorisk fokus på det der betyder noget og dermed et målrettet arbejde med at sikre den organisatoriske kvalitet hele vejen rundt. Det nye sprog adresserer både en relationel tværgående dimension samt en ledelsesdimension. Begreber og fokus er understøttet med spørgsmålene i analyseplatformen, så det der skal snakkes om i organisationen, går igen i analyserne. Dimensionerne er:

  • Bidrag til samarbejde
  • Kendskabet til hinandens opgave og faglighed
  • Kommunikation og videreformidling af vigtig information
  • Evnen til at løse problemer når de opstår
  • Evnen til at finde nye løsninger og arbejde innovativt
  • Oplevelsen af om den enkelte oplever sin faglighed og sit bidrag til det fælles respekteret af samarbejdspartnere i organisationen

  Et Fælles Projekt

  Med en fælles erkendelse, et fælles overblik og et nyt sprog, er forudsætningerne til stede for at dette bliver et fælles projekt for alle involverede, hvilket bidrager til, at lederne holder fokus på at lykkes med de fælles opgaver. 

  Opgaveløsningen i moderne organisationen bliver stadig mere tværfaglig, hvorfor ingen lykkes alene. Derfor er det en central erkendelse i enhver organisation, at kvaliteten af det samarbejde den enkelte har med alle dem, som vedkommende er afhængig af for at lykkes er et fælles anliggende. Succes for en organisation kan aldrig blive summen af de enkelte afdelingers præstationer, hvorfor det skal være et fælles projekt og anliggende at sikre stærk sammenhængskraft og effektive samarbejdsrelationer på tværs af funktioner og siloer.

  Begyndelse på denne rejse er en fælles erkendelse af, hvad der binder os sammen i organisationen. Når kunder, borgere eller patienter oplever sammenhæng og høj kvalitet, hvilke relationer er så lykkedes i at skabe dette resultat? Når organisationer ser den gensidige forbundethed i leveringen at høje præstationer skabes et fælles tredje, det vi er sammen om og som er uløseligt forbundet med den enkeltes faglige stolthed og oplevelse af meningsfulde fællesskaber.

  En udfordring for enhver ledelse er at lægge de klassiske idéer bag sig og gå fra at lede sin egen opgave og enhed og til at lede fælles organisatoriske opgaver i et netværk af relationer til andre ledere, der på hver deres måde skal sikre, at deres afdelinger bidrager ind i forhold til det fælles. Med Joint Action Analytics skabes et fast fundament for ledelsespraksis og udviklingen heraf, gennem fælles fokus og fælles begreber om ledelse af det fælles.

  Nye Handlingsrum

  Når det indses, at en kompleks opgave kun kan løses i fællesskab – på tværs af organisatoriske og faglige grænser, opstår en ny – og innovativ kultur – hvor processer, procedurer og løsninger findes i nye handlingsrum.

  Forudsætningen for en innovativ kultur er evnen til at skabe divergent tænkning, det vil sige evnen til at se en udfordring på mange forskellige måde. Med Joint Action Analytics opøves en samarbejdskultur, hvor det at bruge kollegaer på tværs af organisationen og fagligheder i løsningen af fælles opgaver og udfordringer, opleves udviklende og berigende. Vi kalder denne organisatoriske evne for Relationel Kapacitet og siger os noget om den organisatoriske evne til at finde sammen når og hvor opgaverne kræver det.

  Vi ved fra forskningen, at netop den enkelte medarbejders oplevelse af handlemuligheder og muligheden for at bidrage til den fælles opgaveløsning vokser med øget tværfagligt samarbejde og helhedstænkning. Med adgang til kollegaernes viden og erfaringer vokser modet hos den enkelte til at involvere sig i stadig mere komplekse udfordringer samt agere på måder, der proaktivt tager ansvar for fællesskabet og leveringen af unikke præstationer for borgere, kunder og patienter.

  FÅ DE SENESTE NYHEDER

  Tilmeld dig vores nyhedsmail

  Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail vil du være sikker på at modtage vores nyeste cases og artikler. Nyhedsbrevet består af tekster og videoer. I øjeblikket kan du forvente en nyhedsmail per måned.