Relationel Kapacitet Konference

Den årlige skandinaviske konference om Relationel Kapacitet og
ledelse af komplekse og tværfaglige velfærdsudfordringer

Den 24. og 25. august 2022 i Tivoli Friheden i Aarhus

Oplægsholdere:
Ledere, chefer og direktører som har arbejdet med at udvikle Relationel Kapacitet og organisatorisk sammenhængskraft omkring komplekse og tværfaglige velfærdsudfordringer.
Forskere som kommer med nyeste viden om hvad som skal til for at udvikle sammenhængende indsatser og løsninger.

Formålet med konferencen:
Oplæg fra danske og norske ledere og forskere danner grundlag for dialog og workshops, hvor vi trækker på hinandens erfaringer, udvikler bud på løsninger og alle får inspiration med hjem til det videre arbejde.

Læs mere om oplægsholderne