Historie og baggrund

Historie og baggrund

2014 – joint action a/s

joint action blev stiftet i 2014, af Jacob Storch, som havde en vision om at være tæt inde på nerven i den konsultative praksis. En vision, der skulle samle forskning, ledertræning og vedvarende nysgerrighed om altid at ville det bedre. Missionen i joint action lå i arbejdet med og i den offentlige sektor, hvor velfærdsydelserne udviklede sig mod en mere relationel, dialogisk og borgercentreret tilgang. Udviklingen medførte en gentænkning af måden borgeren bliver mødt af det offentlige. For at videreføre den udvikling, slår Jacob Storch og Carsten Hornstrup hver deres virksomhed sammen i konsulenthuset joint action a/s i 2015. Både Carsten og Jacob havde tidligere opnået gazellestatus med firmaerne Rambøll Attractor og MacMann Berg. Carsten tiltrådte med sit højaktuelle forskningsprojekt i ledelse af Relationel Koordinering, hvilket understøttede joint actions visioner, forskningsambitioner, mission og mål om, at fremtidens offentlige sektor skal centreres omkring samarbejde og dialogfunderet arbejde med og omkring borgerne.

2017 – Joint Action Analytics

For at få en dybere indsigt i det samarbejde der var med og omkring borgerne, udviklede joint action, Joint Action Analytics. Udviklingen skete fordi der manglede en måde, hvorpå virksomheder kunne måle og dokumentere organisationernes evne til at samarbejde på kryds og tværs af afdelinger, når opgaven kræver det. Joint Action Analytics er baseret på joint action a/s forskning, men også dansk og international forskning. Med JAA i hånden var det muligt for joint action at bruge det spørgeskema baserede analyseværktøj til at udvide deres konsulentpraksis. Der gik dog ikke længe før, at Joint Action Analytics voksede ud fra konsulentvirksomheden joint action. Det viste sig, at potentialet i Analytics oversteg potentialet, der lå i konsulentydelserne. Derfor tog ledelsen et strategisk valg i 2017 om at skære konsulentvirksomheden ned til benet og i stedet gå over til at være en SaaS-virksomhed. Virksomheden blev en af de første i verdenen til at levere nøgletal på de samarbejdsrelationer, som har betydning for en virksomheds evne til at sikre kvalitet og effektivitet i arbejdet med de mest komplekse opgaver.

For at få en dybere indsigt i det samarbejde der var med og omkring borgerne, udviklede joint action, Joint Action Analytics. Udviklingen skete fordi der manglede en måde, hvorpå virksomheder kunne måle og dokumentere organisationernes evne til at samarbejde på kryds og tværs af afdelinger, når opgaven kræver det. Joint Action Analytics er baseret på joint action a/s forskning, men også dansk og international forskning. Med JAA i hånden var det muligt for joint action at bruge det spørgeskema-baserede analyseværktøj til at udvide deres konsulentpraksis. Der gik dog ikke længe før, at Joint Action Analytics voksede ud fra konsulentvirksomheden joint action. Det viste sig, at potentialet i Analytics oversteg potentialet, der lå i konsulentydelserne. Derfor tog ledelsen et strategisk valg i 2017 om at skære konsulentvirksomheden ned til benet og i stedet gå over til at være en SaaS-virksomhed. Virksomheden blev en af de første i verdenen til at levere nøgletal på de samarbejdsrelationer, som har betydning for en virksomheds evne til at sikre kvalitet og effektivitet i arbejdet med de mest komplekse opgaver.

I slutningen af 2018 og ind i 2019 kom Joint Action Analytics’ første eksport, som gik til Trondheim Kommune i Norge. Hermed var Trondheim og Norge de første til at lave analyser af deres relationelle kapacitet uden for Danmark.

2018 – Udgivelse af bogen: Relationel Kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer

I 2018 udkommer det første store skriveprojekt, som forelægger det første arbejde med relationel kapacitet. Bogen indikerer et vigtigt vendepunkt fra konsulent mod forskning og dataunderbygget platform, til analyser af relationel kapacitet. Du kan købe bogen her: http://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/udgivelser-om-ledelse-og-organisationer/relationel-kapacitet

2019 – Ansættelsen af Ole Dalvang som Direktør og Partner

Analyseplatformen, Joint Action Analytics, viste sig at ramme plet i forhold til at skabe overblik, klarhed og strategiske interventioner for at forbedre samarbejdskvaliteten og dermed sikre bedre sammenhæng og bedre resultater i de tværgående indsatser. For at drive udviklingen af Joint Action Analytics videre og gøre det tilgængeligt for så mange brugere som muligt, var det naturlige skridt i 2019 at finde den rigtige profil til at løfte salgsopgaven. Det er en opgave som både skal løses i Danmark og i resten af Norden. Her faldt valget på Ole Dalvang, som tiltrådte fra Rambøll Management.