Vi glæder os til at se dig!

Praktiske informationer

Programmet 

  • Introduktion til temaet
  • Relationel kapacitet – forskning, viden, praksis
  • Spørgsmål, svar og dialog
  • Samarbejdet i ledelseskæderne, viden og erfaringer fra praksis
  • Spørgsmål, svar og dialog
  • Læringspunkter til det videre arbejde

Undervisningen gennemføres online af:

  • Per Møller Janniche, chefkonsulent hos KLK
  • Carsten Hornstrup, direktør og chefkonsulent hos Joint Action Analytics

Dato & Tidspunkt: På grund af få tilmeldte, har vi valgt at udskyde masterclassen med KLK til efter sommerferien.

Max antal deltagere på masterclassen er 15, således, at der sikres plads til spørgsmål, svar og dialog. Du vil som deltager efterfølgende blive kontaktet med henblik på en evaluering af udbyttet og evt. kort sparring på opgaver og udfordringer.

Målgruppen for masterclassen er; direktører, chefer, ledere samt interne konsulenter, som bistår i det tværgående samarbejde.

Prisen for din deltagelse i masterclassen er 1.200 kr.

MASTERCLASS I TVÆRGÅENDE LEDELSE
Præsenteret af KLK & Joint Action Analytics

Vi har desuden fået en ekstra oplægsholder: Kommunaldirektør Jette Runchel, Albertslund og Regeringens, KLs og Danske Regioners Ledelsesambassadør.

Er du optaget af, hvordan man i en kommunal kontekst kan styrke ledelsesarbejdet om de tværgående udfordringer? Ønsker du indsigt i, hvordan god ledelse på tværs kan være med til at skabe resultater, så borgere oplever bedre sammenhæng i indsatserne og øget fokus på deres behov? Så tilmeld dig denne masterclass og bliv klogere på, hvordan I kan arbejde med at styrke den tværgående ledelse hos jer.

Masterclassen afholdes i samarbejde mellem KLK og Joint Action og kombinerer forskningsbaseret og praksis viden om, hvordan relationel kapacitet opbygges og samarbejdet mellem ledere, chefer og direktører kan styrkes. Vi trækker dels på Joint Actions forskningsbaserede arbejde og konkrete forløb i kommuner både nationalt og nordisk, dels på KLK´s tætte kendskab til kommunerne via forankringen i KL, mange års samarbejde med kommunale ledere samt erfaringer fra Væksthus for Ledelse.

Der vil på masterclassen blive præsenteret en metode til at få evidensbaseret data om den tværgående ledelses- og samarbejdskvalitet. Metoden underbygges med viden om, hvordan man som kommunal organisation på én gang skal arbejde med skabelse af stærke horisontale samarbejdskæde på tværs af fagområder og ledelsesfelter og effektive vertikale ledelseskæder, som fremmer at strategiske beslutninger og vitale informationer kommunikeres op og ned i de etablerede strukturer.

Din tilmelding er bindende.

Tilmeld dig her: