«Vi samarbejder med Joint Action for at blive endnu bedre
til at koordinere indsatserne, så vores børn, unge og familier
oplever en mere sammenhængende indsats.»

Søren Buch, Chef for Børn og unge og Dorte Petersen, Chef for myndighed og foranstaltning.