«Når sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok,
går dette ut over de mest sårbare pasientene.
Økt fokus på samarbeidsrelasjoner har skapt resultater»

Trude Senneseth, Programansvarlig i Samskaping i Vest, Øyane DPS