GDPR

GDPR

Behandlingen af persondata er et vigtigt område i Joint Action Analytics, hvor vi er på forkant med lovgivningen med datasikkerhed. Vores levebrød er at have styr på data, så du kan være tryg ved at bruge Joint Action Analytics. Vi har systemer og procedurer i vores organisation, som sikrer, at dine data bliver behandlet sikkert. I de kommende afsnit kan du læse nærmere om persondata, anonymitet og databehandling i Joint Action Analytics.

Persondata & Joint Action Analytics

Joint Action Analytics’ spørgeskemaundersøgelser indeholder persondata idet, at det er mennesker og deres tværgående samarbejdsrelationer vi undersøger. Derfor er det vigtigt for os at gøre det indsamlingen af persondata sikker for dig. Kun de mest nødvendige personer må have adgang til dine respondenters data. Derfor vil det kun være certificerede brugere af Joint Action Analytics, der må behandle spørgeskemaresultaternes data.

Der er tilfælde, hvor det er nødvendigt at benytte Joint Action Analytics til at indsamle følsomme persondata, eksempelvis til borgerundersøgelser. Hvis undersøgelsen er personfølsom, skal du indhente samtykkeerklæringer.

Anonymitet

Undersøgelser lavet i Joint Action Analytics sker i fuld anonymitet, hvilket betyder at der ikke findes personhenførbare data i analyserne. Data henføres i stedet til afdelingers relationelle kapacitet. Du skal være opmærksom på, at hvis der kun findes én medarbejder i en afdeling, vil det være muligt at henføre data til vedkommende. Derudover skal du være opmærksom på at indhente samtykkeerklæringer ved personfølsomme analyser, såsom borgerundersøgelser.  

Databehandling

Når du køber Joint Action Analytics licenser indgår der en databehandleraftale. Vi har aftaler med alle vores kunder og partnere. Vi rådgiver dig i henhold til aftalernes udformning, indhold og, hvordan databehandlingen skal håndteres efterfølgende. Det handler om, at du som køber er tryg ved at benytte Joint Action Analytics. Derfor udtrykker vores databehandleraftaler specifikke ansvarsområder i forhold til respondenter, licenshavere & certificerede brugere og Joint Action Analytics.

Hvis du har nogle spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@joint-action.dk eller på vores hovedtelefonnummer: +45 27134080