GDPR

GDPR

Denne GDPR politik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Joint Action Analytics A/S (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside forhold til GDPR.

Behandlingen af personoplysninger er et vigtigt område i Joint Action Analytics. Vi er på forkant med lovgivningen med datasikkerhed, og benytter kun de nyeste versioner af systemer samt GDPR compliant underleverandører, så du kan være tryg ved at bruge Joint Action Analytics. Vi har systemer og procedurer i vores organisation, som sikrer, at dine data bliver behandlet sikkert. I de kommende afsnit kan du læse nærmere om persondata, anonymitet og databehandling i Joint Action Analytics.

Personoplysninger & Joint Action Analytics

Joint Action Analytics’ spørgeskemaundersøgelser indeholder almindelige personoplysninger. Derfor er det vigtigt for os at gøre opbevaringen af personoplysninger sikker for dig, hvor kun de mest nødvendige personer må have adgang til dine respondenters data. Derfor vil det kun være certificerede brugere af Joint Action Analytics, der må behandle data baseret på vores spørgeskemaer, samt udvalgte nøglepersoner hos Joint Action Analytics.

Anonymitet

Undersøgelser lavet i Joint Action Analytics sker i fuld anonymitet, hvilket betyder at der ikke findes personhenførbare data i analyserne. Data henføres i stedet til afdelingers relationelle kapacitet, og dataen tilknyttes et tilfældigt respondent ID.
Du skal være opmærksom på, at hvis der kun findes én medarbejder i en afdeling, vil det være muligt at henføre data til vedkommende. 

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@joint-action.dk eller på vores hovedtelefonnummer: (+45) 70 60 50 97