• Cases
  • /
  • Hjørring Kommune har fået flere produktive relationer

Hjørring Kommune har fået flere produktive relationer

Særlig beskæftigelsesindsats i Hjørring kommune Som så mange andre kommuner, har Hjørring Kommune haft stor fokus på at sikre, at flere borgere med risiko for langvarig offentlig forsørgelse, får tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus for strategien har været: At forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager kontanthjælp og sygedagpenge. At sikre, at de […]

Af Carsten Hornstrup

Direktør - Partner - Chefkonsulent

Særlig beskæftigelsesindsats i Hjørring kommune

Som så mange andre kommuner, har Hjørring Kommune haft stor fokus på at sikre, at flere borgere med risiko for langvarig offentlig forsørgelse, får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus for strategien har været:

  1. At forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager kontanthjælp og sygedagpenge.
  2. At sikre, at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, så den fremtidige arbejdsstyrke øges.

Et centralt element i strategien har været at fokusere på at skabe mere produktive relationer, hvilket betyder, at der er et fokus på at sikre høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Det gælder både relationen til borgerne og relationerne blandt de professionelle, på tværs af stort set alle velfærdsområderne. Joint Action Analytics har understøttet processen med en kombination af analyser og udvikling, med afsæt i relationel kapacitet.

På resultatsiden viser erfaringerne, at det både på den økonomiske og på den borgerrettede del har været en succes. Der er mange eksempler på, at borgere, der har været langt væk fra arbejdsmarkedet, er kommer tilbage:

“Vi har flyttet borgere, som har været på kontanthjælp i 24 år, ud i ordinær privat ansættelse full time, så er der nogle markante gevinster. Hvis folk har været 24 år på kontanthjælp, ja så er det måske ikke 13 uger, der skal til for at flytte dem ind i et 37 timers ordinært job. Hvis de har været igennem 49 aktiveringsforløb, så skal man måske gøre sig lidt ekstra umage med det forløb nr. 50. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers drømme og udfordringer. Rette indsats til rette borger til rette tid.”[1]

Satsningen på samarbejdet på tværs mellem faggrupper og på tværs ad organisatoriske søjler, har spillet en helt central rolle: ”Det tværfaglige samarbejde er helt afgørende, når vi har valgt en model, hvor vi skal levere individuelle løsninger til virksomheder og borgere – og det skal være skræddersyede løsninger. Fordi det handler dybest set om relationer. Det handler helt afgørende om relationen til borgeren, men så også omkring det netværk, som der er omkring borgeren i at understøtteløsningen. Der er en sammenhæng her. Vi kan ikke præfabrikere en løsningsmodel, hvor psykologer afleverer et biddrag, fysioterapeuterne, sygeplejerskerne og socialrådgiverne andre bidrag, og så har vi en standard ud fra det. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i den enkelte situation og så få de forskellige fagligheder til at bidrage med udgangspunkt i borgerens og virksomhedernes behov. Det kræver rigtig meget samarbejde mellem faggrupperne.”

Et helt afgørende fokus har været, at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet – og færre på offentlig forsørgelse, til gavn for både de borgere, der er udenfor arbejdsmarkedet, og for skatteborgerne: ”Der er ikke nogle af de borgere, der er hjulpet i uddannelse eller job, som har klaget over det og synes de har fået en dårlig behandling. Borgerne synes de har fået en bedre behandling og kommunen har sparet penge.”

Ledelsen aktive deltagelse og opbakning, har været en vigtig brik i udviklingsprocessen. Det gælder på alle ledelsesniveauer – fra politikerne til frontlinje lederne. ”Direktionens rolle er at sikre og facilitere, at de kontorchefer, som har driftsansvaret, at de får muligheden for at arbejde på den her måde.”

På det operationelle ledelsesniveau har man arbejdet meget med den mentale indstilling. Mange års fokus på styring og kontrol har betydet, at der er udviklet en kultur, præget af meget lav risikovillighed. Man har så at sige slet ikke brug den bredde i virkemidler om muligheder, som de formelle rammer faktisk giver: ”Vores udfordring har faktisk været at få medarbejderne til at spille bolden helt ud til sidelinjerne, fordi de har været vant til et regime, hvor der var en meget meget smal stil, man kunne gå på, og så er det faktisk svært at gå ud i bredden. Det har krævet en forståelse på alle niveauer i kommunen, politikere, os som ledelse og for den enkelte medarbejder, at vi skal flytte 1.700 borgere ind i job og uddannelse. Men vi flytter dem en ad gangen, og man skal forstå, at hver eneste gang man har flyttet en, så har man bidraget rigtig rigtig meget til det her.”

Samlet set har man høstet rigtig mange erfaringer på alle niveauer. Det gælder ikke mindst betydningen af en høj kvalitet i de tværgående indsatser. Hjørring Kommuner har derfor valgt selv at kunne sikre data på kvaliteten af den tværgående indsats, så fokus på denne vigtige men også komplekse del af opgaven fastholdes.


[1] Citaterne er fra Leif Johannes Jensen, Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune.

UFORPLIGTENDE DEMONSTRATION

Oplev Joint Action Analytics

Gør som Hjørring Kommune og se en demonstration fra af en af vores dygtige konsulenter. Efterspørg en tid nedenfor og vi kontakter dig. Vi vil tage udgangspunkt i din/Jeres situation, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvordan I kan lykkes med at skabe sammenhæng omkring løsningen af Jeres/dine komplekse opgaver.